UDRUŽENJE OČEVA
342595
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-342595,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose | shared by themes24x7.com-ver-1.4, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_top,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

UDRUŽENJE OČEVA SE BAVI SLEDEĆIM TEMAMA :

PRAVO DETETA NA OBA RODITELJA

Zaštita prava deteta na celovitu porodicu, bez obzira na to žive li roditelji zajedno. Ravnopravno roditeljstvo kao OBAVEZAN MODEL ukoliko ga želi bar jedan roditelj

ZAŠTITA ULOGE OCA NAKON RAZVODA

Angažovanje očeva je jedan od ključnih faktora u zdravom odrastanju dece. Kako je nakon razvoda angažovanje očeva drastično smanjeno i ugroženo ukazala se potreba za institucionalnim rešenjem ovog problema.

NASILJE U PORODICI

Zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, Zalažemo se za tretiranje nasilja u porodici kao univerzalne kategorije, a ne isključivo kao nasilje nad ženama

UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG PORODIČNOG ZAKONA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI

Zaštita porodice kao najbitnijeg činioca života deteta.

RAVNOPRAVNO ILI PODELJENO RODITELJSTVO

Misija udruženja je ostvarivanje ravnopravnog roditeljstva gde bi svako dete, pored zakonskog imalo i realno pravo na oba roditelja.

!!!

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku ne otkrivaju motive za odlazak kod brakorazvodnog advokata, iskustvo psihologa i porodičnih terapeuta govori da poimanje braka i porodice u poslednjih nekoliko decenija drastično promenilo, pa je danas sve više razvoda i sve manje sklopljenih brakova.

Porodica u tradicionalnom smislu polako nestaje, a turbulentna društvena kretanja dovode do sve češćih i težih razvoda.

U sudskim postupcima se krivica prebacuje na očeve, pa je  između ostalog toga oformljeno Udruženje očeva koje želi da aktivizmom prikažemo drugačiju stvarnost od one koja se danas plasira u medijima .

DANAS  U DRUŠTVU NE POSTOJI  VIŠE DISKRIMINISANA KATEGORIJA OD OČEVA U RAZVODU I NAKON NJEGA.

RODNA RAVNOPRAVNOST I DISKRIMINACIJA PO OSNOVU POLA

100
100

Ravnopravnost između žena i muškaraca jedno je od osnovnih prava i dostignuće čovečanstva. Ustavom se jemči rodna ravnopravnost odnosno ravnopravnost žena i muškaraca i proklamuje politika jednakih mogućnosti.

10
90

ZAKON

PRAKSA

Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković izjavila je da razume protest očeva koji smatraju da su bili diskriminisani u slučajevima kada se odlučivalo o tome ko će dobiti starateljstvo nad detetom, ali da se tako ozbiljne stvari ne mogu rešiti na ulici.

Janković je u izjavi novinarima rekla da se u slučajevima odlučivanja o tome da li će otac ili majka biti staratelji treba rukovoditi najboljim interesom deteta.

Ona je napomenula da je uputila preporuku centrima za socijalni rad koji daju mišljenje sudovima o tome koji bi roditelj trebalo da dobije starateljstvo.

Janković je u preporuci savetovala centrima za socijalni rad da mišljenja o starateljstvu nad detetom ne zasnivaju predrasudama o rodnim ulogama.

!!!

RAVNOPRAVNO RODITELJSTVO OMOGUĆUJE :

 • SVAKOM DETETU

  KVALITETNU EMOTIVNU VEZU SA OBA RODITELJA

 • SVAKOM DETETU

  MAKSIMALNI KONTAKT SA OBA RODITELJA

 • SVAKOM DETETU

  NESMETAN PRISTUP ŠIROJ PORODICI

 • SVAKOM RODITELJU

  RAVNOPRAVNO OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA